Verbinding met de toekomst

CPO Merkstenen bouwt aan een woonvorm met het oog op morgen. Wij zijn ons bewust dat de keuzes van nu van invloed zijn op de generaties na ons, en dragen graag ons merksteentje bij. We realiseren klimaatneutrale woningen om onze CO2-uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Dit betekent dat onze energie enkel afkomstig is van duurzame bronnen. Maar graag doen we méér: door in te zetten op maximale isolatie en het produceren van onze eigen duurzame energie ambiëren wij energieneutrale en aardgasvrije woningen. Wij streven ernaar zowel het gebruik als de realisatie van onze woningen zo milieuvriendelijk mogelijk te laten verlopen.

Circulariteit speelt in onze CPO een belangrijke rol, onder andere door het gebruik van circulaire bouwmethoden en -materialen. Maar ook door het opvangen en hergebruiken van regenwater en andere grondstoffen (zoals gescheiden groenafval), en te zorgen voor gesloten kringlopen. We ontwerpen onze woonplek klimaatadaptief. Voldoende groen in zowel de tuin als geïntegreerd in de woningen zorgt bijvoorbeeld voor verkoeling op hete zomerdagen en vormt een buffer bij hevige regenval. Zo realiseren we een plek die berekend is op de toekomst.

BACK