Verbinding met de natuur

CPO Merkstenen investeert in een groene leefomgeving met meer biodiversiteit. Het realiseren van groene maatregelen is voor álle gebruikers – dier en mens – een verbetering van leefomgeving, gezondheid en welzijn. Zowel de inrichting van onze woningen als die van onze gemeenschappelijke ruimten spelen hierin een rol.

Onze woningen krijgen groene daken en gevels, en zorgen voor een ruim aanbod aan broed- en verblijfplaatsen voor vleermuizen en vogels. Met de toepassing van natuurinclusieve maatregelen in ons bouwconcept draagt CPO Merkstenen bij aan verkoeling, waterberging en opvang van fijnstof. Onze (gemeenschappelijke) tuin is grotendeels onttegeld en bevat bloemen en fruitbomen om bijen en vogels de ruimte te geven. Ook kunnen bewoners in een grote groene tuin de interactie aangaan met de natuur. Zo dragen we bij aan het het verbeteren van het leefgebied van diverse diersoorten, het bevorderen van de lokale biodiversiteit en de verbinding tussen mens en natuur.

BACK